Analyse van de Altaartheorie van Danny

door Der Kommissar en Bom

gepost op het speuRRforum op 07-11-2002

 

 

Nu de opwinding rond de onthullingen van Danny wat geluwd is, kunnen we rustig die theorie ontleden. Het is eigenlijk een variante van de "Achter-het-Altaartheorie van GDR", nu is het immers een "Onder-het-Altaartheorie". Wij kunnen dus opnieuw handelen als een onderzoeksrechter en de VOOR en TEGEN argumenten op een rijtje zetten.

Eerst dit tussen haakjes. De Sint-Gertrudiskerk als bergplaats is niet gekker dan bvb. de Sint-Baafskathedraal van Gent. Het is voor Goedertier zelfs makkelijker dan Sint-Baafs. Het probleem is : is die kerk niet te gemakkelijk te linken met Goedertier? Ja, zegt men meestal, maar dat komt omdat wij het heel verhaal kennen. Maar was dit wel zo in de geest van Goedertier ? Men moet ook rekening houden met een zekere naïviteit van het personage dat geloofde in het woord van de Bisschop die beloofde de zaak te classeren na afloop. Vond men de RR in St-G terug, dan konden sommigen wel vermoedens hebben, geen bewijzen. Die kerk is een even publieke en anonieme plaats als een treinstation. Half Wetteren kan dan verdacht worden ! Natuurlijk werden de RR gevonden op een specifieke plaats, waarvan het bestaan maar door de heerschappen van de kerk gekend konden zijn (in die tijd en eventueel vroeger), dan zou dat het speurwerk van de politie vernauwen. Maar zou men een bewijs vinden bij een eventuele huiszoeking ? En er ging toch geen vervolging en dus geen onderzoek zijn, dacht Goedertier. Dus over de vraag "is de kerk van Wetteren te gemakkelijk te linken met Arsène?" twijfel ik zo een beetje; ik schat het op zo'n fifty-fifty kans. Maar het is aannemelijker dan St-Baafs. Natuurlijk kan een heel andere plaats ook geldig zijn.

 

Terug naar collega Danny.


ELEMENTEN TEN VOORDELE

Ik kan het kort houden : dit zijn dezelfde die gelden voor de theorie van GDR. Zie aldaar. Ik kan daar nog wat bijvoegen.


Eerst: Goedertier wou wellicht de RR nog meer beschermen tegen Van Ongeval en consoorten dan voor de politie. Wat is dan een betere bergplaats dan bij VO zelf ?
"Pas vraiement une cachette, mais un lieu où l'on penserait pas à chercher". Is die "on" niet vooral VO ? Dan is dit goed gezien, en op een lijn met scenarii die men in politie- of spionageromans leest. En het bevat een zeker humoristisch gevoel dat bij Goedertier wel aanwezig was. Een ander schijnbaar pluspunt voor Danny is dat hij erin slaagt een link te maken tussen de verschillende elementen (de schetsen). Verder, men heeft dus achter het altaar niets gevonden. Maar onder het altaar is men niet gaan zoeken. Ook Koehn is daar zeker niet geweest. Indien het verhaal van die tunnel als schuilplaats tijdens WO I waar is, is de kans groot dat Goedertier daar van af wist, wellicht zelfs ooit is gaan kijken in de tijd dat hij koster was. Toen het erop aan kwam de RR te verbergen, heeft zijn snelle geest de rest gedaan. Veel was er niet aan te doen of te meten : hij wist het al ongeveer.


ELEMENTEN TEN NADELE

Ook hier gelden de meeste argumenten tegen de theorie van GDR. Goedertier kon inderdaad dan op zijn sterfbed gemompeld hebben "Kerk... Wetteren...onder...het altaar...aaargh!" De RR door die kier schuiven (waarbij hij op het altaar moet staan) is nog opvallender dan even door een deurtje glippen. Geldig ook voor de planken die niet door het deurtje konden. Zoals reeds gezegd in een vorige posting, is de theorie van Danny té ingewikkeld. Nog ingewikkelder dan die van GDR. Think simple again! Een voorbeeld van "think simple" (voor zover men de theorie van Danny volgt): ik laat de RR met een lang touwtje (reeds rond de verpakking) stilletjes door de kier achter het altaar glijden. Geen planken eronder nodig om ze op te vangen ! Misschien nog simpeler : ik ga met de RR gewoon het deurtje door (!). Eens daarachter, dan zet ik gewoon de RR in die gleuf boven het mangat. Eventueel kan ik ervoor nog enkele houten planken zetten om af te dekken. Inderdaad, achter het altaar, een plaats waar nooit iemand gaat of hoeft te gaan zijn de RR perfect secuur. Zie mijn argumentatie bij de analyse van de theorie van GDR. Verder, ook onder het altaar moet het mogelijk zijn de RR terug te nemen. De houten planken mogen zelfs blijven liggen.


Maar de theorie van Danny heeft nog meer elementen tegen. Er komt vooral een storende wishful thinking bij te pas. Zoals "lettertjes" of "woorden". Men moet al over heel wat verbeelding beschikken om J I te herkennen op die schetsen! Zie wat Gust Vervloet ook al niet zag ! En waarom zou Goedertier JI aanduiden op zijn eigen schetsen ? Twee: is het voor derden bedoeld, dan is het onleesbaar. Goedertier kon nochtans mooi schrijven. Ander voorbeeld : "saperu". Waarom zo'n een onzinnig woord ? Wil ook niet zeggen. Hij zou simpelweg "saper" of "sape" geschreven hebben. Er staat gewoon "contour supérieur", meer niet. Een bewijs ? Kijk maar eens grondig naar de geschreven 14de brief. Men merkt op dat Goedertier vaak zijn woorden niet volledig afmaakt. Het is immers voor hem zelf bedoeld : een klad.


Een argument VOOR is ook een argument TEGEN : de link van al die schetsjes. De schetjes uit het notaboekje hebben met de zaak RR niets te maken. Ze staken niet in de omslag Comiteit Mutualiteit. Het is fout alles wat men bij Goedertier zou vinden per sé met de RR te linken. De man knutselde veel en was altjd met drie, vier zaken tegelijk bezig. Doe een simpele test. Print de schets van het karretje van Goedertier en de foto's van het altaar en van de Dogcar van collega Peters. Vraag nu rond u met welke foto de schets overeenkomt... Waarom gaat Goedertier zo'n ingewikkelde, becijferde schetsen maaken om de RR achter/onder het altaar te krijgen ? Hij weet toch hoe en wat hij gaat doen ! Het enige dat hij moet checken en meten is de bergplaats en/of de verpakking zelf ! Niet al dat gedoe van "ik kruip op het altaar hier, zet mijn voeten daar, schijf de RR daardoor, etc" !

 

Dat geval van visuele dislexie van Goedertier? Vergeet het maar : dan gebeurde dit alleen wanneer Arsène bezig was met de RR ! In al zijn schrijven of schilderen is daarvan niets terug te vinden. Hij gaf ook les tekenen en werkkunde. Zijn uitleg op het bord moet dan wel raar geweest zijn voor zijn leerlingen ! Wat nu als de RR gewoon door het deurtje gingen (met de afmetingen van toen) en zo achter het altaar konden ? Dan valt de hele theorie die steunt op de schetsen die juist willen dat men door die kier moet gaan. Maar er is erger : er is geen kier. Als er geen kier is EN de RR gaan ook niet door het deurtje, dan mag men beide theorieën vergeten alsook wat ervan afhangt : de RR waren er wel, maar zijn weggenomen.

 

Danny wil ook al te graag zien wat hij wel wil zien. Een voorbeeld : het zogenaamde "spoor" van de afgeronde plank achter het altaar. Het staat zelfs op de foto, dus... Ja, maar collega AMhjG is daar ook geweest, en het is dus gewoon een schaduweffect ! Dan weer : think simple. Hierboven heb ik reeds gezegd hoe ik het simpeler kon doen. Waarom dan nog die ware speleologie onder het altaar? Ik zie de oudere Goedertier dit eigenlijk niet doen. Het vraagt nog meer tijd met mogelijk veel meer lawaai. Dan nog dit : om het te doen zoals Danny het voorstelt, dan moet Goedertier het zorgvuldig plannen. Maar hij heeft het in de haast gedaan. Het argument van onze collega is dat Goedertier de RR pas later heeft verborgen. Dit is niet zo. Maar ik ga daar nu niet verder op in.


U ziet, er zijn heel wat argumenten die deze theorie ongeloofwaardig maken. De RR kunnen onder het altaar zitten, maar dan is dat niet om de reden en elementen die collega Danny voorstelt !

 

Der Kommissar en Bom