De Brieven  
 
 
           
 
 
Eerste Brief
 
 
Datum:
  30-04-1934  
 
Plaats:
  postkantoor Antwerpen 12  
 
Versie:
  1  
 
Vertaling:
  NL  
 
Info:
 

Tussen de brieven die het bisdom krijgt met allerhande 'inlichtingen', komt er op 1 mei ook een lichtgroene briefomslag aan van het meest gebruikelijke formaat, geadresseerd aan Monseigneur Honoré Coppieters, de bisschop van Gent. De enveloppe bevat een getypte brief, ondertekend met de initialen D.U.A. De schrijver beweert in het bezit te zijn van de twee panelen, en als blijk van goede wil stelt hij voor om het paneel van Sint-Jan de Doper terug te geven. Het enige wat de bisschop hiervoor moet doen is een advertentie plaatsen in het Franstalige liberale dagblad La Dernière Heure . Voor het paneel van de Rechtvaardige rechters eist D.U.A. echter de som van één miljoen frank. Deze brief wordt pas op 7 mei aan de Gerechtelijke Politie overhandigd. Na overleg besluit men om in La Dernière Heure een advertentie te plaatsen, maar niet de gewenste. Aldus verschijnt er in dit dagblad op 14 en 15 mei de volgende melding: "D.U.A. Overdreven voorstel.".

 
 
 
 
 
           
 
 
Tweede Brief
 
 
Datum:
  19-05-1934  
 
Plaats:
  postkantoor Brussel 1  
 
Versie:
  1  
 
Vertaling:
  NL  
 
Info:
 

Het antwoord van D.U.A. is er snel: op 20 mei ontvangt het bisdom opnieuw een lichtgroene enveloppe. D.U.A. schrijft dat zijn voorstel helemaal niet overdreven is en dreigt ermee om stukjes van het paneel van Sint-Jan de Doper op te sturen indien niet op zijn voorstellen wordt ingegaan. Dit willen het gerecht en het bisdom te allen prijze vermijden, en daarom wordt op 25 mei in La Dernière Heure het volgende antwoord geplaatst: "D.U.A. In akkoord met de betrokken instanties aanvaarden wij uw voorstellen volledig.". Bij deze brief steekt nog een tweede blad waarop staat de bisschop een commissieloon van 5 % krijgt uitgekeerd omdat D.U.A. deze zaak "bijna als een commerciële zaak" wil afhandelen.

 
 
 
 
 
           
 
 
Derde Brief
 
 
Datum:
  28-05-1934  
 
Plaats:
  postkantoor Noordstation Brussel  
 
Versie:
  1  
 
Vertaling:
  NL  
 
Info:
 

Opnieuw komt het antwoord van D.U.A. vlug, namelijk op 29 mei. Wederom is het een lichtgroene enveloppe zodat de brief snel wordt opgemerkt tussen de andere brieven. Dit keer bevat de enveloppe niet alleen een getypte brief, maar ook een depotbiljet van het bagagecentrum van het Noordstation in Brussel. Commissaris Luysterborgh, kanunnik Standaert en drie agenten van de Brusselse Gerechtelijke Politie spoeden zich op 29 mei met het depotbiljet naar het Noordstation en krijgen daar een groot pak, in bruin papier gewikkeld, met ongeveer de afmetingen van het paneel. In het Brusselse Justitiepaleis openen ze het pak waaruit het paneel van Sint-Jan de Doper tevoorschijn komt. Het is gewikkeld in zwart wasdoek en ongeschonden.

 
 
 
 
 
           
 
 
Vierde Brief
 
 
Datum:
  31-05-1934  
 
Plaats:
  postkantoor Antwerpen 6  
 
Versie:
  1  
 
Vertaling:
  NL  
 
Info:
 

Op 1 juni komt er opnieuw een brief van D.U.A. op het bisdom aan. Daarin vertelt hij dat hij het geld voor de Rechtvaardige Rechters zal ophalen bij Hendrik Meulepas, de pastoor van de Antwerpse Sint-Laurentiuskerk. Jammer genoeg verschijnt er op 31 mei in L'Indépendance Belge een artikel waarin gewag wordt gemaakt van de vondst van Sint-Jan de Doper. De geheimhouding waarop D.U.A. aangedrongen heeft is op die manier verbroken. De onderzoekers proberen de brokken te lijmen door in La Dernière Heure de volgende regel te laten publiceren: "D.U.A. Brief ontvangen, ingevolge indiscreties enkele dagen geduld.".

 
 
 
 
 
           
 
 
Vijfde Brief
 
 
Datum:
  04-06-1934  
 
Plaats:
  postkantoor postkantoor Wilrijk  
 
Versie:
  1  
 
Vertaling:
  NL  
 
Info:
 

Opnieuw volgt een spoedig antwoord van D.U.A. De briefschrijver laat weten dat hij de indiscreties betreurt, maar dat hij verder wil gaan met de transactie op voorwaarde dat deze zin in La Dernière Heure gepubliceerd wordt: "A.N.S. Volstrekte belofte dat geheim zal worden bewaard. Handel volkomen onbezorgd.". Merkwaardig is dat hij de initialen in deze zin wijzigt, maar toch blijft ondertekenen met D.U.A. Bij het bisdom besluit men te doen alsof deze brief nog niet aangekomen is, en in La Dernière Heure valt op 7 juni te lezen: "D.U.A. Pakje zal zaterdag 9 juni overhandigd worden.".

 
 
 
 
 
           
 
 
Zesde Brief
 
 
Datum:
  09-06-1934  
 
Plaats:
  postkantoor Brussel 1  
 
Versie:
  1  
 
Vertaling:
  NL  
 
Info:
 

Vooraleer het pakje zou overhandigd worden bereikt er echter nog een D.U.A.-brief het bisdom, waarin de vorige brief bevestigd wordt en geëist dat de gevraagde zin "A.N.S. Volstrekte belofte dat geheim zal worden bewaard. Handel volkomen onbezorgd." in La Dernière Heure zou gepubliceerd worden. Om de onderhandelingen nu niet te laten afspringen besluiten de onderzoekers op zijn brief in te gaan, en wordt op 13 juni de zin gepubliceerd.

 
 
 
 
 
           
 
 
Zevende Brief
 
 
Datum:
  18-06-1934  
 
Plaats:
  postkantoor Brussel 1  
 
Versie:
  1  
 
Vertaling:
  NL  
 
Info:
 

Enkele dagen na de overhandiging van het geld ontvangt de bisschop een nieuw schrijven. D.U.A. stelt dat hij ontgoocheld is dat er slechts 25 000 frank is overhandigd. Het is veeleer een klaagzang, die bulkt van het zelfmedelijden. Van de zelfverzekerde toon uit al de vorige brieven blijft maar zeer weinig meer over. De onderzoekers laten op 21 juni via de gebruikelijke weg het bericht publiceren dat ze de brief ontvangen hebben, maar dat ze onmogelijk met een miljoen over de brug kunnen komen.

 
 
 
 
 
           
 
 
Achtste Brief
 
 
Datum:
  05-07-1934  
 
Plaats:
  postkantoor Brussel 1  
 
Versie:
  1  
 
Vertaling:
  NL  
 
Info:
 

In de achtste brief is er niet veel meer te merken van de wanhoop uit het vorig schrijven. D.U.A. lijkt eerder te berusten in de situatie. Hij halveert bovendien het losgeld voor de Rechtvaardige Rechters tot 500 000 frank. Dat de resterende 400 000 frank alsnog zouden betaald worden na de restitutie van het paneel kan geen redelijk mens geloven. De onderzoekers besluiten dit keer koppig te zwijgen en niets in La Dernière Heure te plaatsen.

 
 
 
 
 
           
 
 
Negende Brief
 
 
Datum:
  23-07-1934  
 
Plaats:
  postkantoor Gent 1  
 
Versie:
  1  
 
Vertaling:
  NL  
 
Info:
 

Op 23 juli wordt er door D.U.A. een nieuwe brief gepost. Veel nieuws is er niet in te lezen. Het blijkt echter steeds meer dat hij niet meer hoopt om nog tot een oplossing te komen. Er wordt stevig gediscussieerd tussen het gerecht en het bisdom over hoe het nu verder moet. De bisschop is geneigd om de nodige centen neer te tellen, maar minister van Justitie Janson is ervan overtuigd dat 'gangsters' geen wetten te stellen hebben. Men besluit om in La Dernière Heure het volgende te laten invoegen: "D.U.A. Handhaven laatste voorstel".

 
 
 
 
 
           
 
 
Tiende Brief
 
 
Datum:
  02-08-1934  
 
Plaats:
  postkantoor Brussel 1  
 
Versie:
  1  
 
Vertaling:
  NL  
 
Info:
 

Op 3 augustus komt het antwoord aan op het bisdom. In deze brief komen geen nieuwe elementen aan bod. D.U.A. laat uitschijnen dat hij het hele zaakje grondig beu is, en dat hij zo snel mogelijk een oplossing wil. Op deze brief wordt op geen enkele manier gereageerd.

 
 
 
 
 
           
 
 
Elfde Brief
 
 
Datum:
  07-09-1934  
 
Plaats:
  postkantoor Brussel 1  
 
Versie:
  1  
 
Vertaling:
  NL  
 
Info:
 

De volgende brief komt aan op 8 september. Deze brief is voor het eerst (en ook voor het laatst, zoals later zou blijken) niet met de gebruikelijke initialen ondertekend. Er wordt zelfs helemaal niet ondertekend. Wat ook opvalt aan deze brief is dat er voortdurend in de derde persoon enkelvoud wordt geschreven, terwijl D.U.A. het in de voorgaande brieven steeds had over 'je' en 'nous'. De schrijver verzekert dat het paneel nog steeds niet vernietigd is, en dat het nog steeds op dezelfde plaats aanwezig is. Zowel bisdom als gerecht wensen in geen geval dat het contact met D.U.A. verbroken wordt, en laten in La Dernière Heure plaatsen dat ze de brief ontvangen hebben, maar dat ze hun vorig voorstel handhaven.

 
 
 
 
 
           
 
 
Twaalfde Brief
 
 
Datum:
  20-09-1934  
 
Plaats:
  postkantoor Brussel 1  
 
Versie:
  1  
 
Vertaling:
  NL  
 
Info:
 

De twaalfde brief is er een waarin de gevoelens van ontgoocheling over de niet nagekomen beloften sterk naar boven komen. Tussen de lijnen door valt er zelfs wat spijt te bespeuren. Op deze brief wordt noch door het bisdom, noch door het gerecht gereageerd.

 
 
 
 
 
           
 
 
Dertiende Brief
 
 
Datum:
  01-10-1934  
 
Plaats:
  postkantoor Brussel 1  
 
Versie:
  1  
 
Vertaling:
  NL  
 
Info:
 

In de laatst verstuurde brief komen spijt, wroeging en schuldgevoel zeer sterk naar boven. Het bisdom en het gerecht menen dat zij niet hoeven te antwoorden, in de overtuiging dat D.U.A. nog brieven zou schrijven. Er zouden echter geen brieven meer volgen...

 
 
 
 
 
           
 
 
Veertiende Brief
 
 
Datum:
     
 
Plaats:
  niet verstuurd  
 
Versie:
  1 2 3 4 5  
 
Vertaling:
  NL  
 
Info:
 

 

 
 
 
 
 
           
 
 
AMDG Brief
 
 
Datum:
     
 
Plaats:
     
 
Versie:
  1  
 
Vertaling:
  NL  
 
Info:
 

 

 
 
 
 
 
           
 
 
Kladwerk AG
 
 
Datum:
  1934  
 
Plaats:
     
 
Versie:
  1 2  
 
Vertaling:
     
 
Info:
 

Franse zinswendingen welke AG in zijn brieven gebruikte.

 
 
 
     
   
 
ErDaSys (c) 2004